Celkem

Toto je online verze kilometrovníku, který máme i v klubovně. Je zde jediný rozdíl - jsou tu srovnávány děti, instruktoři i vedoucí stejnou měrou.

  • Do tohoto grafu jsou započítány tábory.