O nás

1. BRĎO Tišnov - GINGO je nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi v rozmezí od 2. do 9. třídy. Činnost oddílu je založená na pravidelných týdenních schůzkách a jednou měsíčně víkendové výpravy, vrcholem celého roku je tří týdenní tábor.  Sídlíme ve městě Tišnově nedaleko Brna. Oddíl má okolo 70 členů, z toho je  10-15 vedoucích a instruktorů, kteří se věnují oddílu ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.  Název BRĎO je zkratkou a znamená BRontosauří Dětský Oddíl. Nejsme tedy jen osamoceným sdružením, ale jsme součástí celorepublikové organizace Hnutí Brontosaurus

Děti vedeme k praktickým dovednostem, samostatnosti, týmové spolupráci a pochopení pravidel trvale udržitelného rozvoje naší společnosti.

Akce pro veřejnost

Alík, hliníkový balík – soutěž ve sběru hliníku, do které se zapojují jednotlivci, malé kolektivy ale i školy z našeho regionu
Drakiáda – každoroční podzimní soutěž ve stavbě a pouštění draků