Historie

Z historie oddílu

V září 1988 založili Sek (Pavel Brzobohatý) a Zula (Zuzana Brzobohatá)  při PS Květnice oddíl Brontosauři, který později v roce 1990 převedli do Hnutí Brontosaurus jako základní článek 1. BRĎO Tišnov – GINGO. Za tu dobu prošla oddílem řada dětí, některé z nich zůstaly jako vedoucí.  Od původního oddílu se postupně osamostatnil základní článek 96. BRĎO Tišnov – Šiška. 

Hnutí Brontosaurus

Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti. Pod tímto heslem, pod hlavičkou SSM, za výrazného přispění nadšených mladých pracovníků ústavu krajinné ekologie ČSAV a redakce Mladého světa, s logem Vladimíra Jiránka se v lednu 1974 zrodila Akce Brontosaurus. Byla připravena jako jednoroční, ale spontánní odezva si vynutila pokračování. Změnila se na časově neomezený program výchovy k ekologickému myšlení a jednání. Začali vyrůstat organizátoři, tvořila se metodika akcí, vznikala jednotlivá centra. Už v roce 1974 se pod hlavičkou Brontosaura konaly pobytové víkendové a prázdninové akce v terénu. V roce 1978 probíhaly první tábory pro mládež na pomoc přírodě - Prázdniny s Brontosaurem, což je dodnes jedna z hlavních brontosauřích činností. Vzniklo Hnutí Brontosaurus. V lednu 1990 proběhla 1. konference Hnutí Brontosaurus, na níž vznikla samostatná organizace. V roce 2014 oslavilo Hnutí Brontosaurus 40 let od vzniku Akce Brontosaurus.

V současné době je Hnutí Brontosaurus celorepublikovou organizací, která má více než 1000 členů a nespočet příznivců. Zaměřuje se jak na práci se středoškolskou a vysokoškolskou mládeží, tak na práci s dětmi školního věku v oddílech BRĎO.

Organizační struktura je tvořena malým ústředím, které zastřešuje jednotlivé oddíly neboli Základní články. Každý základní článek je samostatný právní subjekt s vlastním účetnictvím, vnitřními předpisy, statutárním vedením, financováním a tradicemi. Všechny však spojuje nadšení a odhodlání dělat něco pro přírodu, dávat si navzájem radost a vést mladé lidi k trvale udržitelnému způsobu života.