Schůzky

Organizace schůzek

V průběhu školního roku máme pravidelné schůzky, které jsou každý týden. V září a červnu se schází všechny děti v jeden den na tak zvané oddílovce. V ostatních měsících jsou děti rozděleny do dvou skupin a každá má svůj den. Začátek schůzky je v 16 hodin před Inspirem Tišnov (budova bývalé hasičky) a schůzka končí v 18 hodin. Samotná klubovna se pak nachází v této budově a poznáte ji podle brontosaura na dveří. V teplých měsících jsme s dětmi většinou venku na hřišti nebo v lese, v zimě převážně v klubovně.

Na schůzky děti potřebují šátek, uzlovačku, deník (nejlépe formát A5 v pevných deskách), tužku, pití ideálně v malém batůžku.

Co je náplní schůzek?

Během školního roku pro děti chystáme celoroční hru, která se prolíná s programem schůzek i výprav. Na schůzkách s dětmi hrajeme různé hry a soutěže, nejen sportovní, ale i vědomostní a tvořivé, které touto formou rozvíjejí osobnost dítěte a jeho chování ve skupině. Děti na schůzkách a především pak na výpravách učíme praktickým dovednostem, uzlům, topografickým značkám, rostlinám atd. Cílem je výchova k samostatnosti, týmové spolupráci a pochopení pravidel trvale udržitelného rozvoje naší společnosti.