Kilometrovník

Toto je online verze kilometrovníku, který máme i v klubovně. Je zde jediný rozdíl - jsou tu srovnávány děti, instruktoři i vedoucí stejnou měrou.

Za léta 2010 - 2020

Do tohoto grafu jsou započítány i kilometry za tábory, které v ostatních grafech nejsou vidět.