Alík končí

Pravidelná každoroční tradiční akce ve sběru hliníku – Alík, byla po posledním vyhlášení 7.6.2022 ukončena a
s tím končí i možnost odevzdávat vytříděný hliník našemu oddílu a ekoporadně. Přestože se může zdát, že nejde
o zrovna příliš pozitivní zprávu, je tomu v pravdě naopak. Původní myšlenkou akce bylo totiž dát lidem možnost
třídit hliník a zvýšit povědomí o výhodách jeho recyklace. Určitě nepřeháníme, když řekneme, že se podařilo
splnit oba tyto cíle na jedničku, ať už naším přičiněním nebo zodpovědným přístupem lidí z Tišnovska k přírodě a
ekologii. Od zrodu akce se možnosti třídění hliníku v Tišnově již značně posunuli a nyní stačí hliník házet do
žlutých popelnic s plasty. Mimo jiné i touto dostupností se počet lidí, kteří hliník třídí sami od sebe každým
rokem zvedá a soutěžní prvky Alíka proto již nejsou třeba.

Naši zvídaví vedoucí se však nespokojili s jednoduchou informací, že se hliník ze žlutého kontejneru recykluje, a
proto se vydali do místního sběrného dvora zjistit, kam putuje kov dále:

1. Po svezení popelnic do dvora se nejprve oddělí plast a hliník.
2. Samotný hliník se dále ručně v třídící hale rozdělí na plechovky a jiné obaly.
3. Ty se poté slisují do velkých kovových „kostek“ a odváží se k externím odběratelům pro nové využití.

Aby mělo třídění smysl, přidáváme pár rad

 

Jak poznáme hliník: 

 • Označuje se Al, nepřitahuje ho magnet
 • Jde roztrhnout
 • Při zmáčknutí zůstane zmáčknutý
 • Hliník musí být před odevzdáním čistý 

 

Hliníkové obaly, které je možné třídit: 

 • Plechovky od piva, limonád, energy drinků, deodorantů, holicích pěn *
 • Svrchní ALU fólie od jogurtů, pomazánek, sýrů, čokolád apod.
 • Víčka zavařovacích sklenic typu 'omnia'. *
 • Hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice) *
 • Konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod. **
 • Plechy, hliníkové dráty, součástky motorů atd. *
 • Kalíšky čajových svíček – bez vosku a dráčku knotu
 • Hliník je rovněž často obsažen v elektrotechnických přístrojích

 

* Pozor: některé mohou být železné nebo mít železné prvky 

** Pozor: často mají železné šrouby, trny atd. 

 

Co hliník není, nebo vám nevezmou ve sběrně: 

 • Obaly od žvýkaček, másla, margarínu, vnitřní obaly cigaret > směsný odpad.
 • Veškeré další obaly, ve kterých je hliník neoddělitelně spojen s jiným materiálem.

 

 

 

Hliník - co je zač?

Hliník se získává nejčastěji z bauxitu, horniny těžené v povrchových dolech. Pro své vlastnosti je hliník využívám jako konstrukční a obalový materiál.

Proč třídit hliník?

 • Lze jej velmi dobře recyklovat (na rozdíl od obalů z kombinovaných materiálů - např. tetrapak). A to i tenkostěnný hliník, který samotný v peci shoří, ale když se tenkostěnný hliník přidá do natavené hliníkové hmoty, ztráty jsou při tomto postupu menší.
 • Získávání hliníku zpracováním rudy je energeticky náročný proces.
 • Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje ropa, která tuto plechovku zaplní do poloviny.
 • Aby mohl vzniknout jeden kilogram hliníku z rudy, je třeba 171,2 MJ (megajoulů) energie.Pro srovnání, spotřeba energie na výrobu PET činí 69,5 MJ/kg a výroba pozinkovaného plechu si vyžádá 33,3 MJ/kg.
 • Hliník se na skládce téměř nerozkládá.
 • Množství energie spotřebované na zisk čistého kvalitního kovu recyklováním (přetavením v peci) je ve srovnání s výrobou primárního hliníku o 90 - 95 % nižší.
 • Bauxit se v naší republice nikde netěží, proto jej musíme dovážet v podobě rudy či hotového kovu. Těžba bauxitu a nutnost dopravy hliníku či bauxitu je zátěží pro přírodu. Doprava znamená další emise a spotřebu pohonných hmot.
 • Ze zpracování 4 tun bauxitu získáme pouze 1 tunu čistého hliníku.
 • Při výrobě hliníku vznikají emise znečišťujících látek, například sloučeniny fluoru, které mohou být příčinou vzniku alergií.

Fotky z vyhlášení soutěže