Alík sbíráme hliník

ALÍK SBÍRÁME HLINÍK je soutěž ve sběru hliníku. Soutěží se ve dvou kategorií: malé kolektivy (jednotlivci, rodiny), velké kolektivy. Do soutěže se můžete zapojit každý rok v květnu. Mimo soutěž můžete nosit hliník k nám do klubovny tj. budova Inspira - bývalá hasička, dveře s brotosaurem každou středu 18:00 - 19:00 nebo do tišnovské ekoporadny každou středu od 14.00 do 18.00 hodin.

Hliník - co je zač?

Hliník se získává nejčastěji z bauxitu, horniny těžené v povrchových dolech. Pro své vlastnosti je hliník využívám jako konstrukční a obalový materiál.

Informační leták ke sběru

Přečtěte si instrukce a rady ke sběru, děkujeme.

Proč třídit hliník?

  • Lze jej velmi dobře recyklovat (na rozdíl od obalů z kombinovaných materiálů - např. tetrapak). A to i tenkostěnný hliník, který samotný v peci shoří, ale když se tenkostěnný hliník přidá do natavené hliníkové hmoty, ztráty jsou při tomto postupu menší.
  • Získávání hliníku zpracováním rudy je energeticky náročný proces.
  • Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje ropa, která tuto plechovku zaplní do poloviny.
  • Aby mohl vzniknout jeden kilogram hliníku z rudy, je třeba 171,2 MJ (megajoulů) energie.Pro srovnání, spotřeba energie na výrobu PET činí 69,5 MJ/kg a výroba pozinkovaného plechu si vyžádá 33,3 MJ/kg.
  • Hliník se na skládce téměř nerozkládá.
  • Množství energie spotřebované na zisk čistého kvalitního kovu recyklováním (přetavením v peci) je ve srovnání s výrobou primárního hliníku o 90 - 95 % nižší.
  • Bauxit se v naší republice nikde netěží, proto jej musíme dovážet v podobě rudy či hotového kovu. Těžba bauxitu a nutnost dopravy hliníku či bauxitu je zátěží pro přírodu. Doprava znamená další emise a spotřebu pohonných hmot.
  • Ze zpracování 4 tun bauxitu získáme pouze 1 tunu čistého hliníku.
  • Při výrobě hliníku vznikají emise znečišťujících látek, například sloučeniny fluoru, které mohou být příčinou vzniku alergií.

Poslední ročník

V roce 2018 jsme zatím bez hliníku z ekoporadny vybrali asi 120 kg hliníku, což je podobně jako loni. Víme, že spousta lidí už třídí a odevzdává hliník sama a to je pro nás důležité. Čím více lidí bude třídit tím lépe. Peníze za odevzdaný hliník používáme na činnost našeho oddílu. Děkujeme.

Výsledky v roce 2018:

První místo obsadila třída 3.D ze ZŠ 28. října se 17,5 kg. Druhé místo obsadila ZŠ Smíšková s 16 kg.  A třetí obsadila třída 2.D ze ZŠ 28. října s 13,5 kg.

Za malé kolektivy obhájili první místo bratři Pánkové, kteří nasbírali necelých 14 kg. Druhé místo obsadila rodina Havlíčkova s 13,5 kg. Třetí místo obsadila rodina Hrnčířova s necelými 8 kg.

Děkujeme sponzorům, kteří dali ceny do naší soutěže:

Mouka Tišnov, Kavárna Pohoda, Potraviny U Chronců, Papírnictví Besének, Vitar s.r.o.

Děkujeme také všem dětem, školám i rodinám, které se do třídění hliníku zapojují.

Informace o sběru hliníku jsme získali ze stránek ekologického institutu Veronica.